Hoàn tiền khi đăng ký data viettel - gói cước 4G Viettel 2023

Hoàn tiền data Viettel sẽ được cộng trực tiếp vào Tài Khoản Chính của thuê bao đăng ký thành công các gói cước Viettel trên website của chúng tôi

Cú pháp đăng ký để nhận tiền hoàn: Tên-gói HTD gửi 9123

Trong đó: Tên-gói là tên các gói cước đủ điều kiện hoàn tiền data, HTD là mã ghi nhận hoàn tiền (Viết tắt của Hoàn Tiền Data)

Hoặc đăng ký qua link kiểm tra ưu đãi phía dưới.

Kiểm tra ưu đãi

Gói cước 4G Viettel siêu tốc

SD70

Soạn tin Chi tiết

SD90

Soạn tin Chi tiết

SD120

Soạn tin Chi tiết

SD135

Soạn tin Chi tiết

SD150

Soạn tin Chi tiết

ST120K

Soạn tin Chi tiết

ST150K

Soạn tin Chi tiết

Gói cước Viettel combo data+ phút gọi

V90C

Soạn tin Chi tiết

V200C

Soạn tin Chi tiết

V90B

Soạn tin Chi tiết

V120B

Soạn tin Chi tiết

V150B

Soạn tin Chi tiết

V160B

Soạn tin Chi tiết

V180B

Soạn tin Chi tiết

V200B

Soạn tin Chi tiết

Gói cước Viettel Free mạng xã hội

MXH100

Soạn tin Chi tiết

MXH120

Soạn tin Chi tiết

MXH150

Soạn tin Chi tiết

TV90C

Soạn tin Chi tiết

TV120C

Soạn tin Chi tiết

TV95K

Soạn tin Chi tiết

TV125K

Soạn tin Chi tiết

Gói cước Viettel 3 tháng

3SD90

Soạn tin Chi tiết

3SD120

Soạn tin Chi tiết

3SD135

Soạn tin Chi tiết

3SD150

Soạn tin Chi tiết

3V90B

Soạn tin Chi tiết

3V120B

Soạn tin Chi tiết

3V150B

Soạn tin Chi tiết

3MXH100

Soạn tin Chi tiết

3MXH120

Soạn tin Chi tiết

3MXH150

Soạn tin Chi tiết

Gói cước Viettel 6 tháng

6SD70

Soạn tin Chi tiết

6SD90

Soạn tin Chi tiết

6SD120

Soạn tin Chi tiết

6SD135

Soạn tin Chi tiết

6SD150

Soạn tin Chi tiết

6V90B

Soạn tin Chi tiết

6V120B

Soạn tin Chi tiết

6V150B

Soạn tin Chi tiết

6V160B

Soạn tin Chi tiết

6V180B

Soạn tin Chi tiết

6V200B

Soạn tin Chi tiết

6V90C

Soạn tin Chi tiết

6V200C

Soạn tin Chi tiết

6MXH100

Soạn tin Chi tiết

6MXH120

Soạn tin Chi tiết

6MXH150

Soạn tin Chi tiết

Gói cước Viettel - 1 Năm

12SD70

Soạn tin Chi tiết

12SD90

Soạn tin Chi tiết

12SD120

Soạn tin Chi tiết

12SD135

Soạn tin Chi tiết

12SD150

Soạn tin Chi tiết

12V90B

Soạn tin Chi tiết

12V120B

Soạn tin Chi tiết

12V150B

Soạn tin Chi tiết

12V160B

Soạn tin Chi tiết

12V180B

Soạn tin Chi tiết

12V200B

Soạn tin Chi tiết

12V90C

Soạn tin Chi tiết

12V200C

Soạn tin Chi tiết

12MXH100

Soạn tin Chi tiết

12MXH120

Soạn tin Chi tiết

12MXH150

Soạn tin Chi tiết