720Gb (2Gb/ ngày)

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360Gb (2Gb/ ngày)

720.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 960 phút gọi ngoại mạng + Miễn phí TV360

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

360 (2GB/ngày) - Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc - 480 phút gọi ngoại mạng

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360 + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày)

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí các cuộc gọi nội mạng dưới 10 phút + 80 phút gọi ngoại mạng

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS