900Gb (5Gb/ ngày) + Miễn phí xem TV360

810.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

1080Gb (3Gb/ ngày)

1800.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (3Gb/ ngày)

900.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

720Gb (2Gb/ ngày)

1440.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

540Gb (1,5GB/ngày)

1080.000 đ/360 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

270Gb (1Gb/ ngày)

540.000 đ/180 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

7Gb data tốc độ cao

30.000 đ/7 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày) + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360 + 25Gb lưu trữ dữ liêu LifeBox

150.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày) + Miễn phí xem phim trên ứng dụng TV360 + 25Gb lưu trữ dữ liệu LifeBox

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

90Gb (3Gb/ ngày)

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

60Gb (2Gb/ ngày)

120.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

45Gb (1.5Gb/ ngày)

90.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS

30Gb (1Gb/ ngày)

70.000 đ/30 ngày

Chi tiết Đăng ký qua SMS